Såfremt byrådet den 18. maj 2022 beslutter at sende forslaget i høring, så inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til informationsmøde den 8. juni kl. 19-21, som forberedelse til den kommende høring.

Forslag til ny skolestruktur indstilles til høring

Alle nuværende matrikler bevares, mens antallet af skoledistrikter ændres fra 25 til 16. Derudover etableres der skolefællesskaber for de skoler, der ikke lægges sammen med en anden skole

SKOLER Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet et revideret forslag til en ny skolestruktur og besluttet at indstille til byrådet, at forslaget kommer i offentlig høring. En endelig beslutning om skolestrukturen skal efter planen vedtages af byrådet i november 2022.

Elevtallet toppede i skoleåret 17/18 med 10.270 elever. I indeværende skoleår er tallet 9.444, altså et fald på mere end 800 elever. Det udfordrer allerede skolerne, og ifølge prognosen kommer Viborg Kommune i skoleåret 28/29 helt ned på 8.560 elever. Et samlet fald på ca. 1.700 elever

- Med konstitueringsaftalen for denne byrådsperiode fik vi i Børne- og Ungdomsudvalget en klar opgave fra byrådet om i første halve år af 2022 at fremlægge et forslag til en ny skolestruktur. Derfor har udvalget arbejdet intenst på at få kvalificeret det tidligere udvalgs forslag om 9 nye skoledistrikter. Vi har taget afsæt i de 5 principper, som byrådet vedtog i november 2020 og ikke mindst i de mange input fra forårets 3 dialogmøder, siger udvalgsformand Katrine Fusager Rohde på udvalgets vegne.

- Skolestruktur er en af de vanskeligste politiske opgaver for et byråd, fordi konsekvenserne af ændringerne kan have stor betydning for den enkelte families hverdag og for lokalsamfundet. Men enten gør vi noget nu, ellers kan vi ikke sikre et skoletilbud med kvalitet for alle. Med forslaget har vi lagt vægt på at sikre rammerne for en fortsat høj kvalitet i vores fælles skolevæsen, samtidig med at forslag til en strukturændring har mindst mulig konsekvens for den enkelte familie, idet alle matrikler bevares. Besparelsen hentes ved klasseoptimeringer og effektiviseringer i ledelse og administration, afslutter Katrine Fusager Rohde

Det fremgår af forslaget, at den estimerede besparelse på strukturændringer i 2024 er 22,45 mio. kr., i 2028: 25,25 mio. kr. og i 2033: 29,95 mio. kr. Herudover er det forventningen, at de nye skoledistrikter og skolefællesskaber vil kunne optimere på driften, som i givet fald vil komme de enkelte skoler til gode.