Lejeboliger på Svanevej Videbæk 2014 renoveres - under Boligselskabet MidtVest 2014 lejligheder ejendom byggeleder Martin Clemmensen almennyttige boliger træ

Almene boliger i Kølvrå skal renoveres

Boligselskabet Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om tilsagn, skema A, til en helhedsplan for renovering af boliger i afdeling 8, Kølvrå

KØLVRÅ Økonomiudvalget i Viborg Kommune har givet grønt lys til, at Boligselskabet Viborgs helhedsplan for 20 boliger med en samlet anskaffelsessum på 41.648.000 kr. videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling.

Det er etape to af renoveringen, man nu skal i gang med. Det fremgår af referatet fra mødet.

Etape et omfattede renovering af 20 huse til en samlet anlægssum på 15.860.000 kr.

Afdeling 8, Kølvrå, består af 97 fritliggende enfamiliehuse, som blev opført omkring 1955 og er beliggende på forskellige adresser i Kølvrå.

Boligerne er generelt utidssvarende med små køkkener og badeværelser, hvilket betyder, at tilgængeligheden i boligerne er dårlig. Herudover er boligerne opført med udhuse indenfor klimaskærmen.

Når etape to er gennemført, vil afdelingen have et varieret udbud af boliger med 57 ikke-renoverede boliger, 20 boliger, som blev renoveret i 2008, og 20 nyrenoverede boliger.

Boligselskabet Viborg har udarbejdet en helhedsplan for renoveringen i afdeling 8, Kølvrå - Etape to, der omfatter to hustyper på henholdsvis 57 kvadratmeter og 69 kvadratmeter, i alt 20 boliger.

Boligselskabet Viborg ønsker at opgradere boligerne til tidssvarende og tilgængelige boliger med køkken/alrum samt større badeværelser. Boligerne vil desuden få nye tekniske installationer, balanceret ventilation med varmegenvinding, nyt tag med efterisolering, nye vinduer og døre samt nye tilgængelige forarealer.

Boligerne vil efter renoveringen blive større, idet de tidligere udhuse bliver ombygget til boligareal. Boligerne på 57 kvadratmeter får tillagt 32 kvadratmeter og bliver efter renoveringen 89 kvadratmeter og boligerne på 69 kvadratmeter får tillagt 18 kvadratmeter og bliver efter renoveringen 87 kvadratmeter.

Under renoveringsarbejderne vil det blive nødvendigt, at beboerne bliver genhuset.

Den samlede anlægsøkonomi for renoveringsprojektet er 41.648.000 kr. og finansieres bl.a. ved lejeforhøjelser, kapitaltilførsel, brug af boligorganisationens trækningsret i Landsbyggefonden, driftsstøtte fra Landsbyggefonden, fritagelse for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond og pligtmæssige bidrag samt tilskud fra boligselskabets dispositionsfond.

For hele afdeling 8, Kølvrå, er det gennemsnitlige huslejeniveau på 539 kr./kvadramter/år jf. regnskabet for 2021.

Boligselskabet oplyser, at det nuværende gennemsnitlige huslejeniveau, for de boliger der bliver renoveret, er på 560 kr./kvadratmeter/år. Efter renoveringen vil det gennemsnitlige huslejeniveau blive på 677 kr./kvadratmeter/år.

Det gennemsnitlige huslejeniveau skal dog ses i lyset af, at boligerne får et større boligareal efter renoveringen, og der er dermed flere kvadratmeter at fordele huslejen på. Huslejen vil for de renoverede boliger gennemsnitligt stige med 64 procent (fra 48 procent til 76 procent).

Boligselskabet Viborg vurderer dog, at huslejen fortsat vil være rimelig for området, da den vil ligge fra 4.740-5.224 kr./måned.

Boligselskabet oplyser, at huslejeniveauet i afdelingen vil blive differentieret i forhold til de enkelte boliger, så afdelingen efter renoveringen vil have et varieret udbud af boliger.