Ud fra projektforslaget ønsker varmeværket at levere varme til forbrugerne så billigt og miljøbevidst som muligt. Projektet består af etablering af et 3 MW varmepumpeanlæg, som skal supplere værkets nuværende solvarmeanlæg og øvrige varmeproduktionsanlæg.

Frederiks Varmeværk investerer i varmepumpe

Forbrugerne i Frederiks er ramt af høje priser på varme, og nu vil varmeværket installere et luft-til-vand varmepumpeanlæg

VARME Varmeværket i Frederiks har sendt en ansøgning til Viborg Kommune om kommunegaranti for optagelse af et lån på 24 millioner kroner i forbindelse med installering af et luft-til-vand varmepumpeanlæg.

Det sker efter at varmeværket har måttet sætte varmeprisen kraftigt i vejret fra marts måned på grund af stigende naturgaspriser. I december kunne vi her i avisen oplyse, at der var varslet en stigning i varmeprisen, der svarede til en årlig stigning på cirka 9000 kroner for et standardhus på 130 kvadratmeter. Det vil sige, at prisen ville stige fra 12.400 kroner til over 21.300 kroner. Frederiks Varmeværk producerer i dag cirka 80 procent af varmen med naturgas som brændsel og cirka 20 procent på solanlægget.

For at omstille varmeproduktionen fra naturgas til el, installeres et luft-til-vand varmepumpeanlæg i forbindelse med det eksisterende solfangeranlæg.

Af ansøgningen, der er underskrevet af varmeværkets formand Wolfgang Schubert, fremgår det, at man ønsker ansøgningen behandlet hurtigst muligt, således at lånet kan udbetales, projektet kan igangsættes og anlægget dermed kan sættes i drift i slutningen af dette år.

Økonomiudvalget i kommunen har sagen på dagsordenen den 11. maj, og der indstilles til politikerne, at ansøgningen om kommunegaranti for lån på de 24 millioner kroner godkendes.

Viborg Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti for tre lån optaget af varmeværket i henholdsvis 2013, 2015 og 2020. Restgælden på disse lån udgør tilsammen 18,5 mio. kr.