Snart er der generaforsamling i Foreningen Norden.

Generalforsamling hos Norden

Tilfreds bestyrelse hos Foreningen Norden i Karup forud for generalforsamling

KARUP Når foreningen Norden i Karup afholder den årlige generalforsamling mandag den 6. marts på Frederiks dagcenter, er det en tilfreds bestyrelse, der ser frem til at møde afdelingens medlemmer, idet det har været et ganske almindelig foreningsår.

Alle arrangementer er afholdt, sommerrejsen til Island i 2022 gennemført, og lokalafdelingen mærkede intet til problemet med faldende medlemstal. Der er ikke problemer med af finde folk til bestyrelsen, idet Jann Rasmussen, Jørn Rasmussen, Niels Chr. Hansen og Bent Hansen ikke har noget imod genvalg. Suppl. Jens Andersen ligeså, så krisen med at finde folk til bestyrelsen har vi ikke, udtaler formanden, Jann Rasmussen.

På mødet vil formanden bl.a. komme ind på forbindelsen og genoptagelsen af en svensk venskabsforening i Arvika og omtale områder, hvor en sådan aftale kan give spændende oplevelser for lokalafdelingens medlemmer.

Endvidere vil Jørn Rasmussen oplyse om ledige pladser til sommerturen Danmarks 21 øer, der finder sted i september. Så vil han offentliggøre næste års rejsemål. Erik Madsen vil tage tilhørerne med til Island, idet der vises et hold billeder fra rejsen i 2022.

Efter ostebord med rødvin og hyggeligt samvær afholdes det sædvanlige lotteri, hvor lokale sponsorer har skænket gevinster.