Efter 36 år var det sidste år tid til ejerskifte hos Vibodan Interior i Kølvrå, der bl.a. laver understel til møbler som eksempelvis kontormøbler og skoleborde. Martin Sørensen, ejer af MS UniTek, overtog virksomheden.

Karup-virksomhed øger overskud

MS Unitek A/S i Karup, der sidste år overtog Vibodan i Kølvrå, har øget resultatet på bundlinjen

REGNSKAB MS Unitek A/S i Karup, der producerer, sælger og monterer inventar til landbrug og industri, har fået lidt mere vind i sejlene.

Det fremgår af virksomhedens nye regnskab for 2021.

Årets bruttofortjeneste udgjorde 8,6 millioner kroner mod 5,8 millioner kroner året før.

Det ordinære resultat efter skat udgjorde godt million kroner - lidt mere end året før.

Egenkapitalen var ved årets udgang 5,9 millioner kroner.

Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Af regnskabet fremgår det, at årets resultat er påvirket af engangs-omkostninger i forbindelse med købet af Freriks-virksomheden Vibodan Interiør i Kølvrå.

Mens MS Unitek har specialiseret sig i salg, montage og service vedrørende landbrugsprodukter såsom medicinblandere, doseringssystemer og overbrusningsanlæg, er Vibodan et smedefirma, der blandt andet laver understel til møbler som eksempelvis kontormøbler og skoleborde.