18 ældreboliger i Frederiks nedlægges ikke som ældreboliger, som det ellers var besluttet.

Kommune opgiver salg af ældreboliger

18 ældreboliger i Frederiks nedlægges ikke som ældreboliger, som det ellers var besluttet

FREDERIKS Byrådet besluttede i 2019 at afhænde ældreboligerne på Parkvænget i Frederiks. Det har imidlertid vist sig, at det planlagte salg af boligerne ikke kan gennemføres og derfor har ældre- og aktivitetsudvalget i Viborg Kommune sagt ja til ikke at nedlægge og sælge boligerne.

Det lokale byrådsmedlem fra Frederiks, Pia Viller Arendt (V), er med i ældre- og aktivitetsudvalget, og hun glæder sig over at ældreboligerne på Parkvænget i Frederiks skal bestå.

- Heldigvis ser tingene anderledes ud nu end i 2019. Der er stor efterspørgsel på boligerne, så jeg er så glad for, at jeg har været med til at beslutte, at vi nu indstiller til byrådet, at vi skal bevare ældreboligerne, siger hun og tilføjer:

- Det er utroligt vigtigt for Frederiks og omegns ældre, at de kan blive boede lokalt her, når de får behov for en ældrebolig.

Viborg Kommune ejer ældreboligerne på Parkvænget i Frederiks. Ældreboligerne er beliggende i to adskilte byggerier beliggende på henholdsvis Parkvænget nr. 2-36 og Parkvænget 1-13.

I 2016 og 2017 gennemførtes en række initiativer, som havde til formål at nedbringe det lejetab, som Viborg Kommune oplevede som følge af, at en række kommunalt ejede almene ældreboliger, stod tomme og ikke kunne lejes ud. Initiativerne omfattede blandt andet salg af nogle af kommunens ældreboliger til boligselskaber, herunder blandt andet ældreboligerne på Parkvænget 2-36, som på daværende tidspunkt kun vanskeligt kunne udlejes.

Det har efterfølgende vist sig, at boligselskaberne ikke har kunnet opnå finansiering til køb af boligerne, da realkreditinstitutterne ikke tilbyder den type lån, som lovgivningen forudsætter.

Derfor blev salget af ældreboligerne på Parkvænget 2-36 ikke gennemført.

Siden er det lykkedes kommunen at udleje ældreboligerne på Parkvænget 2-36, således at der i øjeblikket ikke opleves udlejningsvanskeligheder.

På Parkvænget 1-13 ligger der seks almene ældreboliger sammen med et syvende lokale, der anvendes som distriktslokale for hjemmeplejen (nr. 1). Det har i flere år været vanskeligt at udleje disse ældreboliger. Nogle af boligerne har stået tomme siden 2018 og 2019.

I forbindelse med at Hjemmeplejen afventede, at de nye distriktslokaler i Karup blev færdiggjort, har Hjemmeplejen det seneste år anvendt nogle af boligerne til opbevaring, da disse i forvejen stod tomme, og der var behov for mere opbevaringsplads til covid-19 udstyr. Hjemmeplejen har nu tømt boligerne, som derfor kan udlejes og forvaltningen igangsætter nu udlejning af boligerne. Der er aktuelt enkelte borgere på venteliste til ældreboliger i Frederiks.