Så er kalenderen for den gamle Karup Kommune endnu engang klar med billeder fra egnen, ledsaget af korte tekster, der er sat sammen af oplysninger, som er fundet i avisudklip, gamle dokumenter eller bøger eller ved at spørge ældre mennesker. Trykt på arkivet

Lokalhistorisk kalender klar for 22. gang

Inger Merstrand fra Karup er klar med endnu en lokalhistorisk kalender med tekster og billeder

LOKALHISTORIE Ingen jul uden en kalender fra Inger Mertrand.

Det har i alle årene været Inger Merstrand, der har fundet billeder og skrevet teksterne til kalenderne.

Men mens trykningen af kalenderen tidligere foregik på et bogtrykkeri, er den siden 2020 blevet trykt af frivillige på arkivet. Det hænger dels sammen med, at arkivet efter ansøgning fik en virkelig god multifunktionsmaskine fra Veluxfonden, og dels med ansættelsen af en ny leder, Kate Nielsen, som havde erfaring med trykning af bøger. Takket være hende anskaffede arkivet en spiralmaskine til indbinding, og det giver naturligvis endnu flere penge til arkivet, når det selv står for trykningen.

En hel bog om Karup Kommune. Det samlede antal kalendere med de i alt 276 billeder med tilhørende tekster er det nærmeste, man kommer en bog om den gamle Karup Kommune, og i år er der som sædvanlig et bredt udsnit af billeder fra hele egnen. Flere af dem fortæller om begivenheder, som engang har givet meget avisomtale. Det gælder f.eks. branden på tørreriet, den store Karupfabrik, som nedbrændte i 1919. Branden gjorde 50 mænd arbejdsløse og var en hel katastrofe for byen og omegnen, og den betød et kæmpetab for ejerne. Men der er også billeder af glædelige begivenheder, som har fået masser af omtale, og heriblandt et helt unikt billede fra indvielsen af Mindeparken i Kongenshus i 1953. Det viser Kong Frederik og dronning Ingrid, som inspicerer en parade af pigespejdere fra Frederiks. Fotoet er ikke tidligere offentliggjort, og det gør det endnu mere spændende, da de fleste billeder af kongeparret er opsporet og gemt for eftertiden.

Danmarksmestre i Frederiks

Det var også en stor begivenhed, da en flok småpiger fra Alhedens Idrætsforening blev danmarksmestre i håndbold i 1971.

Ved hjemkomsten fra sejren blev de modtaget med en flagalle og taler af bl.a. borgmester Karl Bitsch. Det har uden tvivl været en meget stor dag for de små danmarksmestre. Det var desuden en stor dag for Kølvrå Skole og for byen, da skolen kunne fejre sit 25-års jubilæum i 1978, hvor alle elever og personale blev stillet op i skolegården som et 25-tal og fotograferet fra et Drakenfly. Hvis billedet havde været i farve, ville man have kunnet se, at alle var iført rød T-shirt og hvid kasket. Der er også et billede af elever fra Karup Skole. Det er fra dengang, der var noget, som hed »Provinsbørns ferieophold« i København, og det er en 7. klasse, som er fotograferet, da de i 1960 var i København med Nanna og Svend Vindberg som ledere. Blandt børnene ses bl.a. Otto Barber, som er meget nem at kende.

Fra egnen, som den var engang

Et gammelt postkort fra Karup viser Østergade i byens tidligste barndom, hvor gaden nærmest ligner en pløjemark.

Der er ingen fortove, og alle husene er nybyggede. Kun en gammel brøndkasse, et såkaldt »kjeldhus«, står tilbage fra den gamle landsby. I dag ser husene stort set ud som dengang, men for de øvrige billeders vedkommende kan man se, at egnen så mere eller mindre anderledes ud dengang. Det gælder f.eks. Høgild Mølle i 1905 med et helt nyt stuehus og helt nyanlagte fiskedamme. Ganske vist ligger stuehuset der stadig, og der er også dambrug på den jord, som tidligere hørte under møllen, men de oprindelige damme er nedlagt, udbygningerne er revet ned eller flyttet op på marken, og buske og træer er skudt op omkring den tidligere mølle.

Nedlagte butikker og kendte folk, som er borte

Fra Frederiks er der et foto af Søndergade 6 med Johs. Mortensens skobutik, som blev nedlagt i 1983, hvorefter ejendomme blev opdelt i 3 ejerlejligheder. Et andet billede er taget uden for Jernbanegade 7, hvor der engang var en bagerbutik, som også for længst er ophørt. Centrumkrydset så ligeledes en del anderledes ud i 1959, da Pilgaards mekanikerværksted lå på det ene hjørne og købmand Frandsens købmandsbutik på det andet. Nu har REMA 1000 og apoteket afløst både købmandsbutikken og Vistisens cykelforretning ved siden af, og Pilgaards værksted er blevet til OK Plus. Ligesom Pilgaard, Vistisen og Frandsen engang var kendt af alle i Karup, var slagtermesteren Morten Jørgensen også kendt af alle i Havredal, hvor han havde forretning i mange år. Han er fotograferet siddende i sin fine bil sammen med kone og børn, heriblandt Karl, der overtog forretningen efter sin far og var den sidste slagter i byen.

Decemberbilledet er et rigtigt julebillede fra 90’erne med to julemænd og Karup Kommunes flotte, røde brandbil. Hvis man ikke lige ved det, er det ikke til at se det, men den ene er brandmanden Erik Larsen og den anden kommunens borgmester Kjeld Merstrand.

Kalenderen koster stadig 75 kr. og kan købes på arkivet og i brugserne i Karup og Frederiks samt i Skelhøje Købmandsgård fra den 21. november.

På dette billede af Østergade i Karup i stationsbyens barndom ser husene på den ene side af vejen stort set ud som nu, mens selv gaden ligner en pløjemark.
Kølvrå Skole fejrede sin 25-års fødselsdag i 1978, og her er elever og personale i dagens anledning stillet op som et 25-tal til fotografering i skolegården. I dag er størstedelen af skolen revet ned.
I 1960 blev 7. klasse fra Karup Skole fotograferet under deres ferieophold i København. Bagest ses Nanna og Svend Vindberg.
Det var en stor dag i 1971, da pigerne fra Alhedens Idrætsforening blev danmarksmestre. Her ses de efter sejren.