Anders Bertel skriver læserbrev om nyheder fra byrådet.

Nye boliger på vej

LÆSSERBREV Endelig fristes man til at sige, men glædeligt er det, at byrådet på juni mødet har besluttet at tildele en kvote til 16 almennyttige boliger på XL-grunden i Frederiks. Grundkapitalbeløbet er på 3,3 mio. kr., der vil indgå i det kommende budget.

Der har siden XL lukkede forretningen i Frederiks i 2016, været et stort lokalt ønske om, at grunden skulle anvendes til boliger. Boligselskabet Sct. Jørgen har, sammen med ejeren af grunden, længe haft planer om at realisere et fællesprojekt. Det stemmer godt overens med det store lokale ønske om at etablere boliger i et seniorfællesskab i Frederiks.

Boligselskabet er i gang med en lignede proces i Skals. Her vil erfaringerne blive givet videre til projektet på XL-grunden. Herunder en tidlig borgerinddragelse, hvor man vil kunne være med til at definere det kommende byggefællesskab.

Lokalplanen for området er allerede på plads, så derved vil projektet kunne igangsættes allerede i vinteren 2023-24. Lokalplanen er godkendt til 32 boliger i alt. Det forventes, at ejeren af grunden vil opføre de resterende 16 boliger på sigt.

Det er i den grad byfornyelse og byforskønnelse, som bliver naturligt placeret midt i byen - og kommer lige i halen på den områdefornyelse, som frivillige i området har været drivkraften på.