Karup Kultur og Forsamlingshus danner ramme om møde.

Møde om ældre i kommunen

KARUP Viborg Ældreråd inviterer interesserede til kaffe med kage onsdag d. 24. maj i Karup Kultur- og Forsamlingshus

Viborg Ældreråd ønsker at skabe et rum for dialog om det at være ældre i Viborg Kommune.

I et samarbejde mellem Viborg Ældreråd og Onsdagscaféen i Karup inviteres alle således til et møde med Viborg Ældreråd om arbejdet i Ældrerådet og en snak om livet som senior. Mødet indledes med et oplæg af Hans Erik Lund om Boligselskabet Skt. Jørgens planer og muligheder i Frederiks, Karup og Kølvrå. Der vil blive rig lejlighed til en snak om så vel små som større udfordringer, herunder en snak og præsentation af medlemmerne i Viborg Ældreråd.