Bestyrelsen i Skåde Brugsforening har lavet pressemeddelelse efter blladen i Skåde Brugsforening.

Ny bestyrelse på plads

Den nye bestyrelse i Skåde brugsforening, som brugsen i Karup er en del af, vil arbejde for at alle brugser kan fortsætte, skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse

KARUP - Det er vigtigt at slå fast at den nye bestyrelse vil arbejde for at alle fire butikker, inklusiv Superbrugsen i Karup, kan fortsætte og være livskraftige, hver især med sorte tal på bundlinjen indenfor en realistisk periode, i sine lokale markeder.

Sådan skriver den nye bestyrelse i en pressemeddelelse efter balladen i brugsforeningen den 26. april.

På den ordinære generelforsamling i Skåde Brugsforening A.M.B.A.. var to bestyrelsesmedlemmer på valg og aftenen endte med, at den siddende formand havde trukket sig og der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer fra Karup efter de opstillede kandidater fra Skåde havde trukket deres kandidatur tilbage.

»Der har efterfølgende har været bragt historier i flere medier herom på baggrund af udtalelser fra, den nu forhenværende formand, Per Graabach«, skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen.

De nuværende fem bestyrelsesmedlemmer, Torsten Laursen, Gitte Stenz, Klavs Niebuhr, Fin Højgaard og Michael Højbjerg, har d. 3. maj, afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Brugsforeningen skriver: »Siden Karup i 2019 blev en del af Skåde Brugsforening, har butikken i Karup ikke opnået den forbedring af driften som var intentionen at arbejde for ved fusionen. Det førte til, at en samlet bestyrelse primo marts offentliggjorde en meddelelse til medlemmer og kunder i Karup om butikkens udfordrende situation med ønske om at opfordre til at bakke op om butikken og dialog om, hvordan den fremtidige drift kunne forbedres. Samt at det var blevet stillet som mål, at budgettet ved indgangen til september skulle være overholdt og at der ellers var behov for at lægge en ny handlingsplan. Responsen har afspejlet sig positivt i driften for marts måned, men også affødt bekymring hos nogle borgere i Karup for, om butikken stod til lukning. Der var som følge heraf mødt mere end 100 deltagere op i Karup til generalforsamlingen (mod omtrent 20 i Beder), der blev afholdt fra Beder og Karup med videoforbindelse«, oplyser bestyrelsen i pressemeddelelsen.

På den ordinære generalforsamling d. 26. april var to bestyrelsesmedlemmer med tilhørsforhold til butikkerne i Aarhus-området på genvalg. I direktørens beretning og svar på efterfølgende spørgsmål, blev der bl.a. redegjort for det utilfredsstillende resultat i Karup i 2022 men også den positive udvikling for særligt marts 2023.

»Til det efterfølgende valg af to bestyrelsesmedlemmer, meldte der sig to kandidater fra Karup som alternativ til de to på genvalg fra Aarhus-området. Inden valghandlingen efterspurgte en bekymret borger i Karup svar fra de to genopstillede kandidater på, hvordan de ville forholde sig til Karup-butikkens fremtid, hvis tallene til september 2023 ikke levede op til målsætningen. Det meddelte bestyrelsesmedlemmerne på genvalg, at de i sagens natur ikke kunne give nogen garanti for. De to opstillede kandidater fra Karup gav udtryk for, at de stillede op med ambition om at arbejde helhjertet for at give Karup-butikken en chance for at komme i positiv drift, men også at varetage den samlede brugsforenings interesser loyalt«, skriver bestyrelsen i pressemeddelelsen.

Efterfølgende meddelte formand Per Graabach, at han ville trække sig fra bestyrelsen, hvis ikke de genopstillede kandidater blev valgt. De to genopstillede kandidater trak ligeledes deres kandidatur tilbage, da opstillingerne fra Karup stod ved magt.

Det kom således ikke til nogen valghandling men efterlod en bestyrelse med fire medlemmer fra Karup og et medlem fra Aarhus.

»Direktøren og den nuværende bestyrelse er særligt kede af det postyr den efterfølgende mediedækning har skabt for Brugsforeningens medarbejdere og uddelere. Bestyrelsen håber at de hurtigst muligt igen vil opleve at have optimale forudsætninger for at fortsætte deres fantastiske arbejde for foreningen, medlemmerne og de mange øvrige kunder i butikkerne og på butikstorvene. Det er derfor også vigtigt at slå fast at den nye bestyrelse vil arbejde for at alle fire butikker«, står der i pressemeddelsen.