Anders Bertel, Frederiks, skriver læserbrev

Sammenhæng i Karup-Kølvrå

Vi har modtaget følgende læserbrev fra byrådsmedlem Anders Bertel, Frederiks

KARUP Byrådet har netop bevilliget 4 mio. kr. til den sammenhængende indsats i Karup/Kølvrå. Projektet blev søsat i forrige byrådsperiode, og vil kunne danne erfaringer til gavn for andre områder i kommunen.

Der har fra starten været vist et lokal engagement i forbindelse med de forskellige workshops – og efterfølgende arbejdsgrupper. Jeg hæfter mig ved, at der også har været en del unge, som har bidraget aktivt. Lokalt er der en oplevelse af en noget lang proces - som både skyldes Covid-19, og en relativ stor udskiftning af de kommunale medarbejdere, der har været tovholdere på de enkelte temaer.

Jeg vil fremhæve nogle af de forslag, der er kommet fra de unge. En styrkelse af indholdet og rammerne i ungdomsklubben i Karup. Multihuset i Kølvrå er også indtænkt med mulige lokaler til de lidt ældre unge, der ikke umiddelbart er en del af foreningslivet.

Vi forventer os meget af den fremrykkede indsats/service i Kølvrå. Herunder forebyggelse indenfor sundhedsområdet, fremrykket familierådgivning, men også indsatser indenfor beskæftigelsesområdet. Ved Kølvrå Friluftsbad er der medtaget et ønske om nye udendørsaktiviteter.

Det sidste tema er sammenhængen mellem de to byer, der er opdelt ved Karup Å. Det gælder en styrkelse af fortællingen om et af kommunens smukkeste områder på Karup Hedeslette ved Alheden – med Karup Flyvestation, som den absolut største arbejdsplads. Her er et potentiale som kan udbygges.

Jeg ved, at de lokale ildsjæle der har medvirket til indsatserne glæder sig til at komme i gang. En stille bøn skal lyde på, at indsatserne nu får et reelt liv, og midlerne ikke bare flyver afsted til konsulenter.

Fra socialdemokratisk side glæder vi os til at følge den sammenhængende indsats for Karup/Kølvrå.