AFFALD Alhedens Borgerforening havde organiseret en affaldsindsamling lørdag den 23. april, så byen kunne være flot til konfirmationerne. Jens Andersen havde allieret sig med Jakob Skovgaard, der fik en tur i trillebør. Der blev fyldt en halv snes sække. Ikke så meget som tidligere år. Det betyder, at flere tænker på naturen, og ikke bare smider deres affald på gader og stræder. En god trend. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Affaldsindsamling før konfirmationerne - mindre affald end tidligere