Viborg Bibliotekerne har kørt testforløb med i alt seks klasser fra skoler i Viborg Kommune i indeværende skoleår, som skal til afslutningsfest d. 16. juni. Denne dag er det tre klasser fra hhv. Karup, Hald Ege Friskole og Ulbjerg, der kommer på besøg og d. 14. juni fejres to klasser fra Frederiks Skole på Frederiks Bibliotek. Foto: Flemming Jeppesen

Børns læselyst styrtdykker fra 4. klasse - Viborg Bibliotekerne og B&U tager kampen op

16. juni fejrer Viborg Bibliotekerne børnene fra Karup Skoles læseklasse på Hovedbiblioteket i Viborg

LÆSEHESTE De danske børn læser mindre end før, men samtidig er læsning en afgørende kompetence, når det drejer sig om at mestre voksenlivet i et informationssamfund.

Undersøgelser viser også, at læsning kan have en positiv virkning på vores livskvalitet generelt.

Derfor tager Viborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med Børn og Unge forvaltningen i Viborg Kommune nu kampen op med børnenes dalende læselyst. Siden 2021 har engagerede medarbejdere på biblioteket afprøvet et særligt koncept - »Læseklasser« på udvalgte skoleklasser i Viborg Kommune. Respons på tiltaget har været så positiv, at i det kommende skoleår får ca. 500 børn mulighed for at blive en del af initiativet.

Den 10. maj holdt bibliotekets tovholdere for Læseklasser Mikkel Stausbøll og Anne Rasmussen oplæg for interesserede dansklærere om erfaringer med og udbyttet af at være med i sådan et forløb. Kort efter mødets afslutning var 16 af de 19 ledige Læseklasser besat.

- Det er en klar indikation om at lærerne oplever behovet for en styrket indsats omkring elevernes læselyst. Læseglæde er helt afgørende forudsætninger for at få gode og udbytterige læseoplevelser, men desværre mangler mange børn motivation og savner inspiration, siger biblioteks- og borgerservicechef i Viborg Kommune Britta Thuun-Petersen.

- Derfor er det fantastisk, at vi i tæt parløb med B&U, kan være med til at skabe mere læseglæde og opdyrke en solid grobund for elevernes fortsatte læsemotivation igennem et sammenhængende forløb.

Læseklasser er et tilbud, hvor de tilmeldte klasser kommer til at være en del af et ganske særligt fællesskab. Den enkelte læseklasse bliver koblet sammen med en fast biblioteksformidler, der rykker ud til skolen og serverer et hav af inspiration og læsetips til eleverne, samt står for en masse spændende aktiviteter og arrangementer gennem et helt skoleår. På den måde opbygger eleverne en personlig relation til folkebiblioteket.

- Ved at strække forløbet over et helt skoleår skabes en kontinuitet i elevernes møde med biblioteket. Forløbet og de mange forskellige aktiviteter og materialer gør det muligt for biblioteket at række ud til mange forskellige typer læsere, at møde eleverne på deres egen banehalvdel med et skræddersyet forløb, samt at bygge bro mellem elevernes læsning i skolen og i fritiden, fortæller tovholder for tiltaget Mikkel Stausbøll.

Forløbet afsluttes med en særlig dag, hvor læseklassen inviteres på besøg på Hovedbiblioteket i Viborg til en festlig fejring i læseglædens tegn.

Viborg Bibliotekerne har kørt testforløb med i alt seks klasser fra skoler i Viborg Kommune i indeværende skoleår, som skal til afslutningsfest d. 16. juni.

D. 16. juni er det tre klasser fra hhv. Karup, Hald Ege Friskole og Ulbjerg, der kommer på besøg og d. 14. juni fejres to klasser fra Frederiks Skole på Frederiks Bibliotek.