Den 5. september er der flagdag i Viborg.

Flagdag for de udsendte

FLAGDAG Tirsdag den 5. september markerer Viborg for 15. gang Danmarks flagdag for vore udsendte i international tjeneste.

Viborg har været med fra begyndelsen i 2009, og siden 2010 har flagstangen på Margretheplænen sammen med Domkirken været centrum for markeringen. I garnisonsbyer er det naturligt, at det er garnisonen, der tilrettelægger markeringen. I Viborg markeres flagdagen i år i et samarbejde med Flyvestation Karup.

Arrangementet begynder kl. 1900 med gudstjeneste i Domkirken, hvor gæsterne bliver mødt med faneborg ved indgangen. Flyverpræst Charlotte Rønhoff forretter gudstjenesten og Prinsens Musikkorps og Kulturrøddernes Kor medvirker.

Efter gudstjeneste (ca. kl. 2000) er der samling på Margretheplænen, hvor der er fællessang sammen med Kulturrøddernes kor. Herefter er der tale ved Chefen for Forsvarsstaben, Generalløjtnant Kenneth Pedersen, der vil slutte med at lægge en krans ved mindestenen, medens trompetfanfaren »Danmarks sidste honnør« afspilles.

Både i Domkirken og på Margretheplænen deltager faner fra organisationer, foreninger, og spejderkorps m.fl.

I Viborg arrangeres flagdagen af »Komitéen til højtideligholdelse af 5. september« under formandskab af Erik Olsen, næstformand i Soldaterforeningernes Samvirke i samarbejde med bl.a. Viborg Kommune, Viborg Domkirke, Viborg Stifts Folkeblad, Hjemmeværnet, Danmarkssamfundet Viborg/Skive, EDC Svend Døssing, Kulturrøddernes Kor, og Soldaterforeningernes Kontaktudvalg. Viborg Kommune støtter bl.a. arrangementet med flagudsmykning og ved at udsende særlig invitation til de veteraner, der er bosat i kommunen. Med 1.469 veteraner bosat i kommunen ligger Viborg kommune på en tredjeplads mht. til bosiddende veteraner efter København og Aalborg.

Alle er velkommen til at deltage i højtideligheden og den efterfølgende reception i Sognegården. Alle opfordres til at markere dagen ved at hejse flaget derhjemme.