Årsmøde i god ro og orden

Borgerforeningen i Frederiks har holdt den årlige generalforsamling

KARUP Efter to på hinanden følgende generalforsamlinger i efteråret 2021, hvor en samlet bestyrelse besluttede at nedlægge deres hver, var der en anderledes rolig stemning, da der tirsdag den 15. marts var en ny generalforsamling med 30 deltagere på Dagcenteret i Frederiks, hvor Ole Mølgaard blev valgt til dirigent, og ledte forsamlingen gennem aftenen på en fin måde.

Der var ikke mindre end to formandsberetninger. Der var ikke slået flere skår i samarbejdet, end at Ulla Brændstrup, havde indvilget i af aflægge beretning, for den tid hun havde været formand i 2021, mens Gitte Nødskov, der var formand de sidste måneder, holdt en kort beretning. Begge beretninger blev godkendt med klapsalver.

Birgit Rudbæk ønskede ikke genvalg, og i hendes sted blev Thilde Sørensen valgt, så bestyrelsen kom til at bestå af fra venstre: Victor Johnsson, Fanney Dögg Sigurdardottir, Thilde Sørensen, Gitte Nødskov og Marianne Rasmussen.

Efter generalforsamlingen fik Inga Braüner ordet. Hun fortalte, at FROST 96 (Frederiks Revy Og Show Teater stiftet i 1996) havde valgt at nedlægge sig selv, og i foreningens vedtægter stod der, at et eventuelt overskud ved opløsning af foreningen, skulle tilfalde et almen nyttigt foretagende, og her var valget faldet på Alhedens Borgerforening, der fik FROST96s kasse og 32.000 kr.