I forbindelse med DGI Hærvejsløbet og L’Ètape Denmark by Tour de France og Hærvejsmarchen er der yderligere en række afspærringer og ændringer i trafikken i midtbyen og i Dollerup lørdag den 24. juni.

Omkørsel og spærrede veje under Snapsting

Når Snapsting, DGI Hærvejsløbet og Hærvejsmarchen fylder Viborg, så vil der være nogle trafikale ændringer både før, under og efter, der kan påvirke borgere og virksomheders rutiner.

SNAPSTING Nytorv er spærret fra tirsdag den 13. juni kl. 7.30 - til og med mandag den 26. juni i forbindelse med opbygning af skyliner, scene og selve Snapsting-ugen.

Naboer til Nytorv skal køre til og fra deres bopæl ad Kompagnistræde - alternativt ad St. Sct. Hans Gade.

Der bliver sat forvarsel op om afspærring af Nytorv ud for Rolsted Cykler og lavet fysisk afspærring i det nordlige hjørne af Nytorv.

Der bliver etableret omkørsel via Ll. Sct. Hans Gade til Sct. Mogens Gade og videre til Sct. Mathias Gade under hele perioden.

Domkirkepladsen er spærret fra onsdag den 21. juni kl. 7.30 til søndag den 25. juni kl. 10.00.

Omkørsel sker ad Gråbrødre Kirke Stræde og Skolestræde, der får ophævet ensretningen midlertidigt.ni

I forbindelse med DGI Hærvejsløbet og L’Ètape Denmark by Tour de France og Hærvejsmarchen er der yderligere en række afspærringer og ændringer i trafikken i midtbyen og i Dollerup lørdag den 24. juni.

Følgende veje er helt spærret i nævnte tidsrum.

• Rødevej: kl. 06.00 til midnat

• Gl. Århusvej fra nr. 34 og ind mod byen: kl. 10.00 - 21.00

• Ll. Sct. Mikkels Gade fra sygehuset og ind til rundkørslen ved Sct. Jørgens Vej: kl. 10.00-20.00

• Sct. Jørgens Vej: kl.10.00 - 20.00

• Dumpen: kl. 10.00 - 21.00.

Parkering i siden af vejen denne dag frabedes på disse strækninger.

Ind- og udkørsel til Region Hospitalet via Banegårds Alle og Banevejen mellem kl. 10.00 - 20.00

Ind- og udkørsel til Sct. Mathias Centrets parkeringsplads, fra kl. 10.00 - 20.00 ske via Ibsgade, St. Sct. Mikkels Gade, Sct. Peder Stræde.

Der er ensretning på strækningen Stanghedevej - Dollerupvej - Ravnsbjergvej i tidsrummet kl. 10.00-21.00

Det betyder, at al indkørsel til Hald Hovedgård/Hald Ruin, Niels Bugges kro og ishuset i Dollerup skal ske via Stanghedevej - Dollerupvej - Ravnsbjergvej.