Sidste år var der en udviklingsworkshop i Karup-Kølvrå, og engagerede borgere var mødt op for at komme med bud på, hvordan Karup-Kølvrå kan blive et endnu mere attraktivt område at bo og leve. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Flere penge til Karup-Kølvrå

Viborg Kommune har sat konkrete initiativer i gang til gavn for den særlige indsats i Karup-Kølvrå

KARUP/KØLVRÅ Sidste år blev en vision og anbefalinger for den særlige indsats i Karup-Kølvrå vedtaget, herunder at det videre arbejde skulle ske i samarbejde med lokalområdet og med udgangspunkt i fire temaer:

Et center i Kølvrå med fokus på sundhed og trivsel. Et center i Karup med fokus på læring og udvikling. Fokus på sammenhængen mellem de to byområder. En samlende fortælling om området, der skaber en fælles identitet.

Økonomi og Erhvervsudvalget godkendte senere konkrete initiativer og projekter samt udgifter til at få det op at køre.

Mulighederne for et center i Kølvrå er blevet belyst nærmere og afledt heraf vil der være et økonomisk rationale i at fordele midlerne anderledes end først antaget, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har givet grønt lys til, at der kan overføres 50.000 kroner fra delprojektet »Fremskudt service til borgerne i Multihuset i Kølvrå« til istandsættelse af lokaler på Karup skole, at der overføres 200.000 kroner fra delprojektet »Fremskudt service til borgerne i Multihuset i Kølvrå« til en fremskudt medarbejder, og at der overføres 300.000 kroner fra delprojekt »Indretning af multifunktionelle lokaler til unge i Multihuset i Kølvrå« til delprojektet »Udendørsaktiviteter ved Friluftsbadet i Kølvrå«.

Siden projektets start er det blevet klarlagt, at det af økonomiske årsager ikke er muligt at levere permanent fremskudt service til borgerne i Multihuset i Kølvrå, da dette ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen.

Afledt heraf vil der være et økonomisk rationale i at fordele midlerne anderledes end først antaget. Sociale arrangementer og foredrag vil lejlighedsvist fortsat kunne drives fra Multihuset i Kølvrå.

Viborg Kommune har et ledigt lokale på Karup skole, som vil kunne bruges til at levere den fremskudte service.

Der er afsat 2.007.000 kroner i 2022 og 2.025.000 kroner i 2023 til projektet.