Birgit Aarestrups sidste bog

»Jamen, hør så lige her« - Dollerup i fokus - igen

FORFATTER Dollerup Lokalhistoriske Forening er nu parat med Birgit Aarestrups niende bog om Dollerup gennem tiderne.

Desværre døde Birgit Aarestrup i september 2020 - desværre også inden hun nåede at færdiggøre sin bogserie om Dollerup som hun arbejdede med helt frem til sin død, 88 år gammel.

Sammen med Erling Greve, der var den drivende og samlende figur i frembringelsen af Birgits bøger indtil hans bortgang i midten af 2018, har man således indenfor de seneste år mistet to af Dollerups markante personligheder.

Nu her i året, hvor Birgit kunne være blevet 90 år, hører vi ikke mere »Jamen, hør så lige her!« efterfulgt af Birgits historier eller Erlings »rolig nu«,

når ideerne blev for flagrende - nu må vi klare os selv. Og det prøver vi så, ydmygst.

Lørdag den 19. november er der bogreception i Ravnsbjerghus. Bog nummer ni i hendes »Mit Dollerup« kommer ud. Med stor hjælp fra hendes overvældende hjemmekontor har Dollerup Lokalhistoriske Forening haft mulighed for, at færdiggøre bogen med det som Birgit ikke nåede, hvor vi har bestræbt os på at gøre det i Birgits ånd og stil.

Der vil dermed blive føjet 264 sider til de i forvejen 1838, som hun har skrevet om Dollerups historie og mennesker gennem tiderne. Det finder vi ret imponerende!.

Med udgangspunkt i Dollerup Mølle og de oprindelige seks »stamparceller« har Birgit bevæget sig gennem historien fra midt i 1700-tallet til den skrivende stund. Dollerup Mølle krævede to bind, og som indledning skrev hun en mere bredt dækkende bog om Dollerup – blot kaldet »Mit Dollerup« om det gamle tekstil- og bondesamfund, forretning- og foreningsliv.

Den nye og rigt illustrerede bog i serien handler om Gård nummer seks fra Røverdal – den der blev til de tre gårde Kobak, Ørnstrupgaard og Lerbjerggaard. Læseren kommer blandt andet tæt på Dollerups eneste kendte teglværk og ophavshaverne til de udstykninger der primært skulle blive til »Ny Dollerup«.

Også manden der i 1924 skød kongeørnen som måske ellers atter var ved at bosætte sig på Dollerup egnen, stifter vi bekendtskab med. Fortællinger om »Fisk-Christen« og ubegribelige historier fra hans brors Canada eventyr, bliver det også til.

Denne niende bog som vi troede skulle have været den sidste bog i serien, bliver dog ikke den sidste.

Dertil har materialet været for omfattende og det kan allerede nu afsløres, at det bliver til et bind II af »Gård nummer seks«, som vil udkomme i 2023.

Den vil beskrive den allersidste del af Dollerup - den smule som Birgit ikke nåede til - i hovedtræk, nemlig, det vi i dag betegner som »Ny Dollerup« og Neder Thestrup.

Ved receptionen vil der blive fortalt lidt om bogen,