Siden oktober sidste år har Mikkel von Seelen siddet som sekretariatschef for foreningen Udvikling Hærvejen i Viborg.

Sekretariatschef tror på Hærvejen på grund af Nordea-fonden

Mikkel von Seelen er ikke i tvivl - der er uendeligt mange uforløste potentialer på Hærvejen

MIDTJYLLAND HAN FOR - HAN HVAD DER - HAN MEN - HAN - Siden oktober sidste år har Mikkel von Seelen siddet som sekretariatschef for foreningen Udvikling Hærvejen i Viborg.

har fået til opgave at få udviklet det store potentiale, som mange mennesker mener, der er på Hærvejen, når det gælder turisme. Et potentiale som der er gjort flere forsøg på at forløse - uden at det er lykkedes indtil nu.

godt nok er der vandrere på Hærvejen.

Men de tal, som jeg har set for mange overnatningssteder, fortæller mig, at der stadig er langt til overliggeren nogle steder, siger Mikkel von Seelen.

er 45 år, bor i Skæring ved Aarhus, og kommer fra et arbejde i DGI, hvor han inden for gang, løb og cykling har været med til at udvikle rutenetværk. Han har tidligere været en del af Bussinesregion Trekanten, hvor han også har arbejdet med fritid og idræt. Så han har en god kombination af faglighed og erfaring i forhold til at give Hærvejen et godt skub fremad.

han heller ikke er i tvivl om er, at Hærvejen i dag er mere parat til det skub, end den har været tidligere.

har gemnem de seneste år været gjort flere forsøg på at indfri Hærvejens potentiale uden at effekten har været så tydelig som ønsket.

Hvad jeg ser som noget positivt i dette nye samarbejde er, at alle 15 kommuner er med, og at vi har fået mulighed for adgang til nogle økonomiske muskler, der ikke er set ved Hærvejen før, siger Mikkel Von Selen med henvisning til de penge, som Nordea-fonden putter i projektet.

erkender, at problematikken for Hærvejen grundlæggende er, at Hærvejen mangler ting, der kan gøre den mere attraktiv for vandrere. Det er overnatning, spisesteder og andet.

de ting kommer først op at stå, når der er vandrere nok på Hærvejen.

Så vores arbejde handler hele tiden om at skabe en positiv spiral, hvor antallet af vandrere og antallet af attraktioner med mere hele tiden stiger i antal, siger Mikkel von Seelen.

siger, at der blandt andet er brug for en større diversitet i overnatningsmulighederne. Det er ikke alle, der kan lide sovesale eller shelters som overnatningsmulighed - de vil hellere noget med glamping eller være et sted, hvor man kan lukke døren, og hvor der er comfort.

Min opgave er så nu at forsøge at forløse det potentiale, der er - blandt andet via det samarbejde, der er skabt mellem kommunerne, og det samarbejde der nu skal skabes med aktørerne langs Hærvejen.