En ny multibane er på vej i Frederiks.

Første spadestik til ny multibane i Frederiks

Arbejdet med en multibane til 800.000 kroner og frivilligt arbejde er i gang

FREDERIKS Udgravningen til en ny multibane i Frederiks er gået i gang.

Dog tages det officielle første spadestik til den ny multibane ved Alhedens IF´s klubhus på Trehusevej i Frederiks først, lørdag den 5. november.

Første spadestik bliver taget i fællesskab af bl.a. Klaus Aakær Olesen, bestyrelsesformand i AIF, Pia Viller Arendt, næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget og Anders Bertel, udvalgsformand for AIF-fodbold.

Fodboldudvalget i AIF har gennem det sidste års tid arbejdet på at realisere et stort ønske om en multibane i Frederiks. Banen bliver placeret lige bag klubhuset, som ligger ud til de øvrige fodboldbaner ved Alhedens Idræts- og Kulturcenter.

- AIF har, siden erhvervelsen af klubhuset, brugt tid på at renovere og indrette klubhuset med bl.a. esport. Nu er ambitionen så at skabe mere liv og udvide aktiviteterne ved klubhuset. Derfor er jeg også sikker på, at multibanen bliver et stort aktiv for vores børn og unge i lokalsamfundet, udtaler Klaus Aakær Olesen, bestyrelsesformand i Alhedens IF.

Forud for gravearbejdet, som er udført af Philbert Entreprise, er der lagt mange timer i planlægningen af banen. Dialog og inddragelse af naboer og andre interessenter har været en del af processen. Og ikke mindst arbejdet med at få projektet finansieret, har været en væsentlig forudsætning. Her er AIF lykkedes med, at få bevilliget midler fra flere forskellige fonde og puljer. I alt er det blevet til 150.00 kr. fra DIF/DGI´s Foreningspulje, 200.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden og 200.000 kr. fra Viborg Kommune.

- Det varmer virkelig dybt ind i foreningshjertet at se, hvordan frivillige og sponsorer bakker op om dette fælles projekt. Det gælder lige fra den lokale landmand og entreprenør, der udfører anlægsarbejdet, men også en tak til de medlemmer, der har hjulpet med fundraising og planlægning. Til foråret skal nogle af medlemmerne hjælpe med det afsluttende flisearbejde omkring banen, tilføjer Anders Bertel, formand for fodboldudvalget i AIF.

Projektet har en samlet projektsum på ca. 800.000 kr., hvor i, der også skal lægges en del frivilligt arbejde. Her har AIF allerede en række frivillige, der er klar til at give en hånd med i anlægsfasen. Flere lokale landmænd har hjulpet til med det forberedende jordarbejde, og en fodboldtræner har lavet alt dokumentation i forhold til byggesagen.

Banen bliver oplyst, så den kan benyttes i de tidlige aften timer året rundt. Færdiggørelse og indvielse af AIF´s nye multibane forventes at blive i løbet af foråret 2023.