Vognmand Kim Kristiansen kan optimere sin kørsel og kunderne i Karup får adgang til flere taxaer. Bestilling kan ske via app eller ved at ringe til det døgnbetjente kundecenter.

Karup Bilen er blevet landsdækkende

Karups eneste taxavognmand har lukket sit kørselskontor, men fortsætter med at tilbyde kunder i Karup og omegn kørsel igennem det landsdækkende selskab Dantaxi

KARUP Da Karup Bilen tilbage i foråret startede op, var det med en vision om at betjene de taxafattige områder 7470 Karup, 8620 Kjellerup, 7471 Sunds og 7540 Haderup med god lokal service. Den vision er stadig gældende, men vognmanden bag har måtte sande, at det var en for stor mundfuld at drive et selvstændigt taxakontor i et så stort område med kun en enkelt vogn.

Derfor har han meldt sig ind i det landsdækkende Dantaxi. Taxaselskabet tager sig af alt det praktiske vedr. telefonbetjening og holder styr på turene.

Koncentrationen kan dermed være på kundebetjeningen, og med det arrangement får den 42-årige vognmand også tid til at holde fri indimellem:

- Jeg har meddelt færdselsstyrelsen, at Karup Bilen nu er tilsluttet Dantaxi, hvor jeg fortsætter som selvstændig vognmand. Det har jeg gjort, for på den måde at opnå en bedre indtjening samt muligheden for at holde fri fra tid til anden, siger Kim Kristiansen.

Kunderne i Karup og omegn vil dermed i vidt omfang stadig møde Kim Kristiansen, når de bestiller taxa, men nu kan det også være en kollega fra nabobyen, der udfører kørslen.

- Som kørslen fordeles, får jeg nu tilbudt kørsel i nabobyerne, hvis jeg er ledig der, mens mine kolleger fra Herning, Viborg og Silkeborg på samme måde hjælper til i mit område. Det er langt mere effektivt, når man har færre kilometer uden kunder i bilen. Noget der også kommer miljøet til gode, forklarer han.

Med tilslutningen får kunderne i Karup en ny måde at bestille taxi på. Taxaen er koblet på en landsdækkende app, så kunderne bare med et tryk på telefonen kan bestille en vogn.

- Med app bestilling kan man vælge at køre efter taxameter eller til en fastpris, der er kendt på forhånd. Men er man ikke til apps og smartphones, kan man bestille taxa i Karup på det landsdækkende nummer 48 48 48 48, der besvares hele døgnet, siger Karups eneste taxavognmand.