Michael Højbjerg skriver læserbrev.

Læserbrev: Lukning af lokale institutioner kan nemt blive en katastrofe for landsbyer

VI har læst at kommunens Børn- og Ungdomsudvalg, har varslet at der må ske kraftige tilpasninger i kommunens børnepasning og præsenteret et ret omfattende spareforslag. Baggrunden er sikkert rigtig nok, antallet af børn stiger ikke som ventet/ønsket i landsbyerne og samtidigt at omkostningerne forventes at stige i de små enheder, bland andet på grund af nye krav fra Folketinget om minimumsbemanding.

Det kommer nok ikke som noget chok for nogen at der i flere af kommunens landsbyer, hvor en nedlægning af børneinstitutionen er foreslået, i dag breder sig en kraftig bekymring for byens fremtid og bæredygtighed. Man siger jo mange gange at der skal være nogle basale ting for at en landsby skal kunne udvikles og tiltrække nye yngre tilflyttere, skole, børnehave og købmand. Desuden behøves driftige ildsjæle i byerne. Forsvinder noget af det, går det op ad bakke.

I flere af byerne, hvor dagtilbuddene er truet, har lokale ildsjæle udført ulønnet arbejdet i mange timer for byens udvikling og for at skabe et godt underlag for tilflytning. Man har samlet penge ind for at lokalt sikre gode lokale faciliteter og man har velkomstaktiviteter for tilflyttende. Man har arbejdet sammen for at sikre en købmand med bæredygtig drift. Kommunen har også bidraget til dette med udviklingsplaner og flere udvalg, f.eks. Landdistriktsudvalget og Teknisk udvalg, har bidraget økonomisk i bl.a. byudvikling, positiv udvikling og bæredygtighed i landsbyerne.

At Børn- og Ungdomsudvalget må gøre noget, har jeg fuld forståelse for. Men det må ikke ende i traditionel »kassetænkning«, så vi risikerer at det udviklingsarbejde der er lavet af både byernes ildsjæle og kommunalt falder til jorden. Jeg vil derfor henstille til at denne udfordring håndteres i henhold til kommunens sammenhængspolitik på tværs af organisation og udvalg, samt i tæt dialog med de berørte byer, så det bliver en gennemsigtig helhedsbeslutning, som alle parter kan forstå og respektere.