Med i projektet er også Billund og Frederikshavn kommuner, som kører lignende arrangementer. Det hele skal munde ud i et oplæg til andre kommuner om, hvordan man kan styrke det digitale mod at gøre det nemmere at være digital borger.

Få dit digitale servicetjek i Karup

Viborg Bibliotekerne og Borgerservice rykker nu endnu tættere på borgerne under overskriften »Bøvler du med MitID, NemID, digital post eller digital fuldmagt?«

KARUP Første gang er den 13. juni, hvor medarbejdere fra Borgerservice og bibliotek sammen med Netværksstedet og Ældresagen rykker til Karup Kultur- og forsamlingshus. Her bliver der mulighed for at få hjælp og vejledning til digitale udfordringer med MitID, digital post eller digital fuldmagt, som mange borgere kan have svært ved.

For at få hjælp skal man blot medbringe telefon, tablet eller bærbar PC (samt NemID og gyldig billedlegitimation, hvis det er MitID, der bøvler).

Det hele foregår i tæt samarbejde med ældresagen Fjends-Karup, som yder en stor frivillig indsats i projektet, og som også er til stede ved arrangementet.

Tilmelding foregår via Viborg Bibliotekernes hjemmeside eller på et af kommunens biblioteker i den betjente tid.

Dit digitale servicetjek er en del af et større projekt, der er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen. Projektets formål er at øge den digitale tryghed og sikkerhed samt øge det digitale mod hos borgere over 65 år.

Projektet blev sat i gang i sommeren 2021, hvor medarbejdere fra Borgerservice og bibliotek satte sig sammen for at lave en fælles indsats i forhold til de digitale udfordringer, mange borgere har. Det har blandt andet givet sig udslag i, at biblioteket nu har lavet kurser for ældre borgere.

Dit digitale servicetjek begynder med arrangementet i Karup. Senere på året følges det op af arrangementer i Bjerringbro og Stoholm.

Projektet har også et mål om at skabe et hjælpernetværk, hvor borgere kan henvende sig for at få hjælp. Det findes allerede flere steder, og derfor er der et tæt samarbejde med ældresagen Fjends-Karup, som allerede arrangerer IT-caféer i Karup for både medlemmer og ikke-medlemmer.

En anden samarbejdspartner er Netværksstedet, som er et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og Mercantec. Her hjælper elever fra Praktikcenter Viborg med opsætning, software og fejlfinding på bærbar computer, tablet og smartphone på bibliotekerne i Viborg, Bjerringbro og Karup.