Anders Bertel (S). Privatfoto

Læserbrev: Budget 2020 gavner også i Karup-Kølvrå

FREDERIKS 30 ud af byrådets 31 medlemmer er blevet enige om budgettet for de kommende års kommunaløkonomi. Fra socialdemokratisk side vil vi hæfte os ved det økonomiske løft, som Viborg Kommune har fået som følge af regeringens udligningsreform. Det er lykkedes at bringe de ekstra penge i spil til gavn for de store velfærdsområder.

Der tilføres yderligere 18 mio. kr. årligt til drift af ældreområdet. 12 mio. kr. årligt til drift af socialområdet, som vil være et tiltrængt løft til vores mest udsatte handicappede borgere.

Skoleområdet bevilges yderligere 18,6 mio. kr. over de næste tre år til drift af skoleområdet, det skal ses i sammenhæng med, at der i budgettet for 2020-23 samt via finansloven er blevet tilført over 50 mio. kr. til drift af skoleområdet i perioden 2021-24.

Jeg glæder mig særligt over, at vi har fået afsat 4 mio. kr. til en sammenhængende indsats i Karup/Kølvrå området. Et arbejde jeg forventer mig meget af. Her skal lokale repræsentanter, sammen med Viborg Kommune, arbejde på at fortsætte udviklingen af Karup-Kølvrå som et attraktivt lokalsamfund i forhold til bosætning, erhverv, lokale institutioner og fritidsliv.

Byrådet er desuden enige om, at skatten sænkes med 0,2 procent, så vi kommer på niveau med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. En skattesænkning bliver kun aktuelt, såfremt staten kompenserer for det lavere skatteprovenu, som aftalt i udligningsreformen.