F.v. Kasserer Kaj Hesselberg, Thilde Jensen, Marianne Alrø Rasmussen, Fanney Dögg Sigdurdottir, Gitte Nødskov, Victor Jonsson og dirigent Helmuth Fechter. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Alhedens borgerforening var samlet

FREDERIKS Alhedens Borgerforening holdt forleden generalforsamling på Dagcenteret i Frederiks, hvor der var 23 deltagere.

Det var en meget rolig generalforsamling med en masse vedtægtsændringer, der alle blev vedtaget.

Der var genvalg til foreningens formand Gitte Nødskov og Thilde Sørensen. Victor Jonsson havde på forhånd meddelt at han ønskede at trække sig, så i hans sted kom suppleanten Knud Gaarn Larsen ind.

Som suppleanter blev valgt Jens Peter Jensen, og Arne Christensen.

På øvrige poster var der genvalg.