Karup og Arvika har fået kontakt.

Norden i Karup får kontakt med Arvika

Nyt samarbejde for Foreningen Norden

SAMARBEJDE Efter at Foreningen Nordens Skiveafdeling måtte lukke, og dermed mistede den svenske Nordenforening i Arvika sin danske forbindelse, har de to Nordenafdelinger i Karup og Arvika haft et møde i weekenden 1-2. oktober i Arvika, hvor Karup var inviteret.

I løbet af opholdet blev der afholdt 3 møder om et fremtidigt samarbejde som et forsøg på at bringe Nordens folk.

Man blev blandet andet enige om, at man næste forår vil invitere en delegation fra Arvika på genbesøg, så de også kunne danne sig et indtryk af vor egn. Men der var stor enighed om det vigtige i at bringe foreninger og andre organisationer sammen, og her opfordrer Karups formand, Jann Rasmussen, så de lokale foreninger til at give besked. Ønskerne vil så blive sendt af sted til en aktiv svensk forkvinde.

- Karup har jo før haft gode nordiske kontakter med besøg i deres gamle venskabsbyer. Det var folkedansere, skytter, spejdere, skoler, orienteringsløbere og sangkor, så hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre en gang til, oplyser han.

Allerede på weekendens møde gav svenskerne udtryk for, at de kunne vise en kunstudstilling med lokale Karup-kunstnere. Og dette tiltag vil foreningen Norden i Karup naturligvis meget gerne støtte og være behjælpelig med at få op at stå. Arvika-afdelingen har flere gange arrangeret busrejser til Danmark bl.a. langs Nordsøen og i år Bornholm rundt, så interessen for at lære Danmark at kende er absolut til stede. I det hele taget Arvika er en meget aktiv forening bl.a. har man planer om at afholde en konference om børn, familie og sprog næste sommer i Arvika, og her kunne det være interessant, hvis danske familier deltog, betonede svenskerne.

Arvika er en smuk kommune, der er på 26.000 indbyggere, og byen ligger ca. 250 km fra Gøteborg i det meget smukke Varmland, 80 km. fra den norske grænse. Et meget smukt skovklædt fjeldlandskab med højeste punk på 200 m og omkranset af utallige søer præger området omkring Arvika, og et besøg i byen afslører parker med skulpturer, gallerier, smukke parkanlæg, havneområde og et frilandsmuseum og aktive forretningsgader præger byen.