Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S) skriver læserbrev om minkgravene ved Kølvrå og Holstebro.

Læserbrev: Den sikreste og bedste måde at komme af med minkene

KARUP De cirka fire millioner mink, der er nedgravet ved Kølvrå ved Karup og Nørre Felding ved Holstebro kommer op igen. Og de brændes efterfølgende af på forsvarlig vis hos udvalgte forbrændingsanlæg.

Det står klart på baggrund af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Frie Grønne. Det er vigtigt, og det gør mig som minister glad, at vi nu kan sende en klar besked til naboerne til gravene.

Opgravningen starter i maj 2021. Om cirka seks måneder. Det er lang tid. Og jeg ville da også ønske, at det gik langt hurtigere. At jeg allerede i dag kunne stå i mine grønne gummistøvler og tage de første spadestik.

Men når jeg ikke kan det, handler det om, at der er en smitterisiko ved at grave minkene op i dag. Virussen er nemlig stadig aktiv, og minkene ville skulle brændes som klinisk risikoaffald. Ved at lade dem ligge i gravene gøres virus ukampdygtig, og når månederne er gået, kan minkene bortskaffes som almindeligt erhvervsaffald. Uden vi udsætter personale for smittefare eller transporterer minkene over længere afstande. Det er altså den sikreste model.

Jeg forstår dog godt dem, der undrer sig over, hvorfor minkene ikke bare graves op med det samme og placeres i tomme gylletanke. Men problemet er, at gylletankene i området ikke normalt bruges til klinisk risikoaffald, og det ifølge Miljøstyrelsen derfor vil kræve en miljøgodkendelse at opbevare dem der. En godkendelse, der også tager tid at få. Kunne man så bygge sine egne tanke ved Karup og Holstebro? Det overvejede vi også, men der skal både godkendes, graves, støbes fundament og bygges, inden en tank står klar. Store indgreb, der ikke nødvendigvis er hurtigere, end at vente på at minkene er smittefri.

Når alt det er sagt, forstår jeg til fulde den bekymring, som naboer og besøgende ved eksempelvis Boutrup Sø har for vandet i området. Den bekymring deler jeg og partierne bag aftalen. Derfor var det en helt afgørende forudsætning, at miljømyndighederne har vurderet, at minkene ikke udgør en akut forureningsrisiko. Og samtidig en ekstra sikkerhed at Miljøstyrelsen vil overvåge områderne, og at der vil blive lavet afværgeforanstaltninger, så der ikke sker skader på miljø og grundvand.

Ud fra de oplysninger jeg har fået af Miljøstyrelsen, er jeg tryg ved både drikkevand i området og badevandet i Boutrup Sø. Direkte adspurgt på tv om jeg ville bade i søen til sommer, fik jeg lidt kækt sagt ja. Og det svar står jeg selvfølgelig ved. Så måske ses vi til juni i badeshorts?

Da jeg trådte ind i ministeriet for godt en måned siden var mit mål, at minkene skulle op og bortskaffes. Og jeg rev mig i det hår, jeg ikke har så meget af, da muligheden så ud til at have alt for lange udsigter. Men nu er der en aftale og en tidshorisont, og det ser jeg som en god og sikker løsning.