Efter generalforsamlingen holdt Knud Erik Mark et levende og humoristisk foredrag om sit liv. Foto: Inger Merstrand.

Generalforsamling og foredrag i én

Lokalhistorisk Forening har endelig fået afholdt sin udskudte generalforsamling

HISTORIE Så lykkedes det endelig Lokalhistorisk Forening for Karup-området at få afviklet sin generalforsamling, efter at den har været udskudt flere gange.

Danmark blev lukket ned på grund af corona i marts 2020 kort før generalforsamlingen, og formandsberetningen i år skulle derfor dække tre år.

I 2020 og en stor del af 2021 lå foreningen mere eller mindre stille pga. nedlukningen, så 2019 var det eneste normale år med adskillige lokalhistoriske aktiviteter.

Foreningen stod bl.a. for to foredrag med titlen »Her er mit liv«, og begge var hele tilløbsstykker. Det ene var i seniorhuset i Karup med byens tidligere læge, Ole Lenler-Eriksen, og det andet var på Frederiks Dagcenter med direktør Erling Damgaard, søn af murermester Damgaard, som har bygget mange af byens huse.

I foråret blev der sat et kortbord op ved »Jyllands Hjerte« i Høgild efter en tiltrængt renovering af området, og i maj var der mange besøgende til en stor udstilling på Karup bibliotek med konfirmationsbilleder og -kjoler.

Der var desuden mange, der så en omfattende udstilling i Alhedehallen med 4-500 billeder og avisudklip fra arkivet i anledning af hallens 50 års jubilæum.

Trods corona og nedlukning lykkedes det heldigvis som sædvanlig ved fælles hjælp at få trykt og omdelt årskalenderen, og under nedlukningen har medlemmer af bestyrelsen lagt mange arbejdstimer på arkivet som frivillige hjælpere med registreringsarbejde og meget andet arkivarbejde. Foreningen var tidligere udelukkende en økonomisk støtteforening for arkivet, men i dag er den også en arbejdsmæssig støtteforening sammen med andre frivillige hjælpere. Hvert fjerde år -samtidig med kommunalvalget - skal bestyrelsen desuden udpege 3 medlemmer til Arkivstyrelsen, som sammen med Viborg Kommune bl.a. har ansvaret for opbevaringen af arkivets samlinger. I 2021 blev følgende derfor udpeget til styrelsen: Jan Højgaard, Birthe Nexø og Anders Bertel med Vagn Jensen som suppleant. De har efterfølgende konstitueret sig med Jan Højgaard som formand.

Arkivet og foreningen har begge som formål »at fremme kendskabet til og styrke interessen for egnens historie gennem udadvendte aktiviteter«.

Derfor arrangerer foreningen f.eks. foredrag som »Her er mit liv«, og derfor holder jeg også foredrag og skriver artikler om egnens spændende historie. Det er efterhånden blevet til adskillige artikler og foredrag om forskellige emner, og langt de fleste foredrag er blevet holdt i andre byer i Viborg Kommune eller i nabokommuner. Et spændende samarbejde med forfatteren Ida Jessen omkring bogen, »Kaptajnen og Ann Barbara«, resulterede f.eks. i et fælles foredrag i Thorning med 140 tilhørere.

Der var genvalg til Inger Merstrand, Birthe Nexø, Karlo Krogh Hansen, Jens Jørgen Jeppesen, Svend Gjødesen og Jørn Borup. Valder Jacobsen genopstillede ikke og blev afløst af Bent Johansen. Jan Herold og Lone Melchior Hvidegaard er bestyrelsessuppleanter, Jens Overgård og Ole Kronborg er revisorer og Jan Højgaard revisorsuppleant. Foreningen har en kapital på ca. 39.000 kr. og 190 betalende medlemmer. Da kontingentet på 70 kr. dækker en husstand, er det reeelle antal af medlemmer dog betydeligt højere.

Et af punkterne på dagsordenen til generalforsamlingen den 2. marts var en vedtægtsændring, som kræver, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes 6. april på Karup Egnsarkiv med vedtægtsændringen som eneste punkt.

Mange var mødt op til den udskudte generalforsamling, som også bød på foredrag.