Bent Poulsen glæder sig over de nye bænke og bord. Foto: Knud Gaarn Larsen

Borde og bænke i Skelhøje

Nu er der kommet nyt til Skelhøje Købmandsgaard

KØBMAND I Skelhøje, er man ved at få sat bord og bænke op ved Købmandsgaarden. Det er »Spor«, der har sponseret, og om kort tid er man klar til at tage det i brug, fortæller ildsjælen Bent Poulsen.

Købmandsgaarden ligger lige ved Kalk-caminoen,

Fem steder på Hærvejen er blevet udpeget til formidlingspunkter, der bliver opsat en informationstavle som fortæller om nærområdet og der bliver sat to bænke.

Meget passende er Skelhøje valgt som det første sted, ved siden af Min Købmand med indkøbs muligheder, mulighed for overnatning i byen med mere, fortæller Bent Poulsen.

Stierne i Spor bliver lavet på baggrund af en frivillige aftaler med lodsejere om at tillade vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. Et spor er typisk afmærket med pæle og skilte, og til mange spor findes der informationstavler og info-foldere, der hjælper den besøgende med at forstå landskabet, dyrelivet eller andre særlige seværdigheder.

Spor arbejder for at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og lodsejerne. De markerede spor er med til at give brugerne nye oplevelser, øge kendskabet til naturen og skabe interesse og forståelse for alt det man kan i naturen.

Spor er støttet af Landbrugslotteriet og Landbrug & Fødevarer. SPOR har tidligere været støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet gennem Lokale Grønne partnerskaber.

Den daglige drift og udvikling af Spor varetages af sekretariatet for SPOR, der har base i Landbrug & Fødevarer.

SPOR har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Jægerforbund.